El certificat Actic acredita el coneixement en noves tectonologies i que ememt la Generalitat de Catalunya. Recordeu que emb el pacte actual de la Borsa de l’ICS tots els nivells putuen igual, per aqeust motiu us recomanem presentar.vos a la prova del nivell bàsic, com a mínim.

Si s’està en situació d’atur s’està exempt de pagar cap taxa que serà obligatòria per a treballadors en actiu i a bonidifcacions en cacsos, per exemple de familia monoparental.

Us deixem un vídeo i informació oficial de manera totalment gratuïta que us ajudarà a afronatr la prova amb total seguretat:

Teniu els enllaços aquí:

També us deixem un parell de vídeos que us ajudaran:

Si teniu cap més dubte, recordeu que ens podeu contactar per e-mail a:

 
Molta sort i encortagem a demanar cita ja per a examinar-vos!