SOM INTERSINDICAL hem demanat tant a l’ICS com als poders públics que s’adapti el temps d’examen a les persones diagnosticades amb dislèxia o altres dificultats específiques d’aprenentatge.

Segons l’Associació Internacional de Dislèxia, es tracta d’ una Dificultat Específica d’Aprenentatge (DEA) d’origen neurològic caracteritzada per la presència de dificultats en la precisió i fluidesa en el reconeixement de les paraules escrites, per un dèficit en les habilitats de decodificació, lectora i d’ortografia. La causa te un component fonològic del llenguatge i es presenten de manera imprevista, ja que la resta d’habilitats cognitives es desenvolupen amb normalitat. L’OMS les recull en el CIE-10, Classificació Internacional de Malalties i problemes relacionats amb la salut. Aquest trastorn no afecta a la capacitat intelectual de les persones que el pateixen.

Malgrat no disposar de normativa específica, el Decret 66/1999, de 9 de març, en el seu preàmbul ja parla d’igualtat d’oportunitats entre les persones amb disminució en el processos d’accés a la funció pública. Més endavant l’Ordre PRE/1822/2006 de 9 de juny, en la que s’estableixen els criteris generals per a l’adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat, en el seu apartat sisè s’indica que «Els òrgans de selecció resoldran, en tot cas, els supòsits no inclosos en la present Ordre, que puguin sorgir d’acord amb els principis de legalitat i equitat». La Convenció sobre els Drets de les persones amb Discapacitat va traslladar un model mèdic de discapacitat a un model de drets humans, el que va significar un punt d’inflexió en el seu tractament, principalment perquè es passa a considerar-la des del prisma dels drets humans. Les persones amb discapacitat són titulars de drets i no només objecte passiu de polítiques assistencials. Portant-ho al terreny de la diversitat o dificultats d’aprenentatge, arribaríem a una solució inclusiva i igualitària, en línia amb la protecció dels drets fonamentals com és la igualtat, la dignitat i el lliure desenvolupament de la personalitat.

Les adaptacions a aplicar per part de l’ICS, haurien d’anar en consonància amb les necessitats que cadascuna de les persones sol.licitin en l’adaptació. Demanem per tant, que Direcció de Persones implementi les adaptacions necessaries per a la realització de proves d’accés a qualsevol lloc de treball, tant de les places ja convocades, englobades dins de les places d’estabilització, com de les que siguin publicades en un futur.

 

Rosa Valentí, delegada sindical de SOM Intersindical a Girona.

________________

Si vols canviar l’estat de les coses a nivell sindical al nostre hospital Aflia’t a SOM Intersindical VALL HEBRON

 

Pagues més de 18 € al trimestre de quota sindical ?

Si pagues més de 18 € cada trimestre segurament estàs pagant estructures sindicals i professionals del sindicalisme que no treballen a l’Atenció primària o Hospitals de l’ICS

 Ara, pots canviar: Afilia’t a Som Intersindical >>