Fins el 30 de gener:  Inscripció mitjança l’aplicatiu de l’ICS a totes les categories.

En cas d’exempció i/o plaça de reserva aportar abans del 30 de gener al registre d’entrada del centre corporatiu.

JULIOL 2022: L’ICS ha presentat les places distribuïdes per grups professionals, no per categories.

Trobeu adjunt el document de, RESOLUCIÓ SLT/1605/2022, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord 35/2022, de 28 de maig, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual s’aprova, per a l’any 2022, l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per grups professionals.

 Les places publicades en les ofertes públiques  vinculades al procés d’estabilització de la PESCO 2017 i  que encara no han estat convocades podran acumular-se a les convocatòries (concurs de mèrits o concurs  oposició) que s’han de publicar amb les regles  establertes en aquesta llei.

 Aquestes convocatòries s’han de:

▪ publicar abans del 31 de desembre de 2022,

▪ resoldre abans del 31 de desembre de 2024.

Podeu comprovar la correspondència entre grups professionals, categories i nivell de català requerit en aquest PDF que uns adjuntem.

Infografia de l’estat actual del procés d’estabilització 2022-2024.

I si et cal una informació més personalitzada i vols formar equip amb nosaltres.

Afilia’t