Nèstor Sastre. I-CSC

Gràcies a totes les participants: Èxit de mobilitzacions omplint la plaça Sant Jaume dos dies reclamant aquestes reivindicacions acordades per  Mesa Sanitat:

1. Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del Sistema públic de salut de Catalunya amb independència del prestador per al qual treballen, establint una sola taula de negociació i el mateix marc regulador, així com equiparar-les a les condicions dels països europeus de l’entorn (com Alemanya o França), de manera que s’eliminin totes les diferències que existeixen entre professionals que duen a terme les mateixes funcions abans que finalitzi el present 2023.

2. Establir unes ràtios professional/usuària que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual càrrega laboral, així com definir els rols professionals, i reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic.

3. Dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentant l’oferta pública de places de professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals així com amb les contractacions a temps parcial que abunden entre les plantilles dels centres públics, en el termini de 6 mesos, en el sentit que es va acordar al punt 4 de la Moció 64/XIV, doncs garantir una contractació estable i de qualitat és fonamental perquè les professionals gaudeixin dels seus drets laborals i puguin compaginar la vida laboral i personal dignament.

4. Destinar els recursos necessaris per tal que l’Atenció Primària esdevingui el veritable fonament del sistema sanitari públic: destinant-hi, progressivament al llarg del 2022 i 2023, un 25% de la partida de salut, prioritzant l’enfortiment dels EAP, atenent els determinants socials de la salut.

5. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn. Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010.

6. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys.

7. Jubilació anticipada no més tard dels 60 anys. Incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l’edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial.

8. Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 (5%) segons acord parlamentari del 10/10/2019 (moció codi) i amb data d’efecte el 1/1/2020. Així com recent acord del 24/11/2022 (codi moció)

9. Garantir l’ampliació de les places de MIR i IIR i promoure l’elecció de les especialitats en les quals manquen més professionals, com són pediatria o medicina familiar i comunitària, per tal de garantir la cobertura de les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia als centres públics i resoldre la greu problemàtica de falta de personal sanitari, tal com es va acordar al punt 3 de la Moció 64/XIV.

10. Reconèixer econòmicament i professionalment les especialitats infermeres i la pertinença, per nivell formatiu i competencial de les infermeres i infermers, en el grup professional A1

11. Planificar la creació de professionals sanitaris atenent a les necessitats demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l’increment de plantilles estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els propers anys.

12. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant mesures econòmiques i d’habitatge, així com aquelles que facilitin el desenvolupament i la carrera professional als residents d’aquesta especialitat.

13. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.

14. Despesa sanitària per càpita homologable al països de l’entorn europeu.

15. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia.

16. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI.  Prou utilització de recursos públics en benefici de la privada.

17. Internalització de serveis bàsics pel correcte funcionament del sistema sanitari com per exemple: internalització de les unitats de Suport Vital Bàsic del SEM, els gestors que atenen les trucades d’emergències al telèfon 061 i duen a terme la gestió dels recursos, Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), neteja, etc.

18. Eliminar l’actual sistema ineficient i pervers de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest complement en una paga fixa que sigui percebuda per totes i tots els treballadors.

19. Garantir la seguretat dels professionals de la salut i les usuàries i usuaris que atenem, assegurant sempre i en tot moment una correcta protecció laboral de les treballadores i els treballadors.

Reconèixer malalties laborals A TOTES les treballadores i treballadors. Fer extensiu el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores que estiguin exposades a aquest risc en el seu entorn laboral

20. Reconèixer una millor retribució del preu/hora, en els torns de mes difícil cobertura, per tal de reconèixer l’esforç i/o penositat dels professionals, concretament en els horaris de: tarda, nit, caps de setmana i festius.

L’objectiu de la vaga és l’assoliment d’un acord amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el que s’acceptin les demandes reivindicades en el punt cinquè d’aquest document i poder començar un procés de diàleg i treball per arribar a l’assoliment d’aquestes; i en aquells aspectes que estan fora de l’àmbit de les seves competències o bé requereixen de la concurrència d’altres voluntats, la signatura d’un acord amb la voluntat ferma d’assumir-les com a pròpies per a que es portin a terme totes les gestions necessàries pel seu assoliment.

 

I si et cal una informació més personalitzada i vols formar equip amb nosaltres.

Afilia’t