Els 18 € trimestrals, que corresponen a la quota d’afiliació sindical a SOM INTERSINDICAL  és una despesa que pots deduir quan realitzis la teva declaració anual de la renda, tal i com ens ho marca la llei de l’IRPF. La deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35% segons els casos.

Aquest import no apareix a l’esborrany d’Hisenda en compliment de la Llei de protecció de dades. Tot i això, pots deduir les quantitats que has pagat en concepte de quotes per la teva afiliació al nostre sindicat. Els justificants són els mateixos rebuts bancaris.

Tot i que et cal un certificat, el pots el pots sol·licitar a vallhebron@somintersindical.cat

La quantitat que s’ha de deduir cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” de la declaració de l’IRPF.