L’opinió sobre el III acord de l’ICS de Marisa Duran, Infermera i delegada de SOM Intersindical a Primària de BCN. 

Després d’esperar amb incertesa però amb esperances la sortida d’aquest III Acord, només et queda tristesa en veure el gran oblit de les infermeres d’atenció primària.

Hem passat per moments laboralment complicats, donant sempre el màxim de la nostra professió i actualitzant-nos diàriament.

Ara, llegeixes aquests fulls, i hi ha una absència i menyspreu cap a les infermeres primaristes. On estem les infermeres d’atenció primària?

No s’ha aconseguit treure’ns de la nostra precarietat laboral i revertir les retalladles del 2010, continuem sense el reconeixement que ens mereixem.

Tenien l’oportunitat a les seves mans de revertir la situació d’irregularitat en la qual ens trobem i reconèixer a totes les infermeres la categoría que li correspon, A1.

L’ICS ens exigeix noves funcions com la GIDA, proposar renovació o nou tractament del pla de medicació, proposar IT, realització de PAOS, revisar i comunicar resultats AG a vegades amb algun paràmetre alterat, el lideratge i encapçalament del pacient crònic… tasques les quals continuem assumint en el nostre dia a dia. Prou ja de tanta burla, exigim el reconeixement com a categoría A1 per a totes les infermeres.

Això sí, els  hi encanta enfrontar als professionals, i cito textualment “La infermera especialista que presti serveis en una área pròpia de la seva especialitat percebrà sempre el seu nivell de carrera professional com a infermera especialista, incrementant en 1.500€/any el nivell de la infermera BÀSICA”

Vol dir que l’ICS té infermeres de 1r i 2n nivell fent les mateixes funcions!!! I les anomena Bàsiques!!!

Reconeixem la tasca de totes les professionals si us plau, però no menyspreem a unes professionals!!!

A mateixes funcions = Mateix sou

Però en aquest III Acord no es veu cap intenció de parlar del complement de dedicació exclusiva tot i ser un greuge comparatiu amb col·lectius de la casa, no es té en compte que la nostra professió també assumeix un escreix tot i ser el col·lectiu que major contingent tenim, portant moltes vegades més d’una UBA.

No parlen de recuperar el FAS (Fons d’Acció Social) ajuda que ens van treure ja fa molts anys, els 3 dies d’assumptes de lliure disposició retallats al 2012 ni la recuperació del 5% també retallat.

No serveix blanquejar els sous i fer veure grans augments econòmics quan en realitat aquestes retribucions van de la mà de la realització de jornades complementàries, d’atenció continuada, etc.

S’han d’exigir millores salarias reals, si us plau. Una mica de sentit comú i dignitat.

Ahh!! Nosaltres no ens hem oblidat ni molt menys de la Jubilació anticipada als 60 anys ni jubiliació parcial, encara que en aquest pacte brilla per la seva absència!!!

Aquest acord queda molt lluny de satisfer les expectatives i les necessitats dels nostres professionals. Les mesures acordades en aquest III Acord són insuficients i no pal·lien els efectes que patim totes les treballadores amb la pèrdua del poder adquisitiu que s’està patint ni se’ns dona el reconeixement que ens pertoca.

Esperem aconseguir que es plantegin molts d’aquests punts i es renegociïn, ja que durant mínim 4 anys haurem de patir aquest acord signat.

SOM Infermeres

SOM Imprescindibles

mobilització som intersindical