MULTES A ZONA VERDA AQUEST DARRERS MESOS:

El personal que s’havia vist afectat per amonestacions (multes) de l’Ajuntament en la zona verda, la facin arribar escanejada a areabsm@bsma.cat  Es reclamaran des de la Direcció de l’Hospital. Envieu documentació escanejada. Sort i gràcies! ✊✊

Des del nostre sindicat seguim reclamant la concessió de la targeta verda d’apracament a tot el personal que treballa al nostre centre.