El sindicat exigeix reconèixer la dedicació del personal de la salut i millorar les seves condicions de jubilació als treballadors de l’ICS.

SOM Intersindical destaca la importància de reclamar al govern estatal la implementació de mesures que proporcionin una transició més justa per al personal de l’Institut Català de la Salut (ICS) en el marc del nou Estatut.

L’elevada incidència de baixes laborals entre els treballadors de la salut, especialment a partir dels 55 anys, ha posat de manifest la naturalesa excepcionalment penosa i perillosa dels seus treballs. Amb la seva dedicació inquebrantable i contribució essencial a la salut de la comunitat, aquests professionals mereixen un reconeixement i un tracte just en la seva transició cap a la jubilació.

La proposta d’establir una edat de retirada als 60 anys s’ha convertit en una demanda crucial, ja que molts treballadors de la salut acumulen una llarga vida laboral, superant àmpliament els anys necessaris per accedir a la pensió màxima. És hora de proporcionar-los l’oportunitat de retirar-se a aquesta edat, respectant la dedicació dedicada al servei de la societat.

SOM Intersindical ha donat suport a aquesta iniciativa, entenent que és una mesura justa i necessària per millorar les condicions del personal de la salut i preservar la seva salut física i mental. Aquesta proposta no només seria un reconeixement a la feina realitzada, sinó que també contribuiria al benestar dels treballadors, facilitant una transició més suau cap a la jubilació.

Aquesta crida sindical destaca la importància de considerar aquesta proposta com un element clau en la redacció final del nou Estatut Marc. Aquesta mesura no només beneficiarà els treballadors de la salut, sinó que també serà un pas cap a la millora de les condicions laborals en el sector sanitari.

________________

Si vols canviar l’estat de les coses a nivell sindical al nostre hospital Aflia’t a SOM Intersindical VALL HEBRON

 

Pagues més de 18 € al trimestre de quota sindical ?

Si pagues més de 18 € cada trimestre segurament estàs pagant estructures sindicals i professionals del sindicalisme que no treballen a l’Atenció primària o Hospitals de l’ICS

 Ara, pots canviar: Afilia’t a Som Intersindical >>

 

Imprimeix el cartell  Jubilació 60